Hjem

AFTER SEVEN - et rytmisk kor i Roskilde

DSC_0037

AfterSeven er et rytmisk kor i Roskilde med et repertoire, der spænder fra ballader til pop og rock.


Vi er ca. 50 engagerede sangere, der øver hver tirsdag aften fra kl. 19.15 til 21.30 på Trekronerskolen.

Sangglæden er i højsædet, men vi vil gerne udfordres og udvikle os musikalsk, rytmisk og sangteknisk.

Deltagelse kræver først og fremmest, at du kan holde tonen og har lyst til at blive udfordret. 

Det er ikke et krav, at du skal kunne læse noder, men vi støtter os til noder ved korprøverne, og stræber efter at lære satserne udenad til vores koncerter.

Vi starter i år med en ny korleder - Lars Bernack, som overtager posten efter mange år med Charlotte Dupont. Vi ser frem til nye musikalske udfordringer.


Vi har altid plads til flere - du er velkommen til at være med et par gange for at se, om det er noget for dig at synge med os. Sidste frist for indmeldelse til den nye sæson er dog inden efterårsferien.


Sæsonen løber fra september til udgangen af april - første gang er 3. september 2019. I en typisk sæson har vi ca. 25 korprøver og en hel korlørdag, og vi afholder som regel mindst 2 koncerter.


Kontingent til foreningen i 2019/20 er kr. 1625,- og kr. 1075,- for pensionister/efterlønsmodtagere/arbejdsløse/studerende. Derudover opkræver vi ekstra til forplejning ved vores årlige korlørdag.

Kontingentet skal indbetales til vores konto i Danske Bank 9570-11879462 og skal være indbetalt inden første øvegang (nye medlemmer efter nærmere aftale med bestyrelsen).


Noder og lydfiler bliver lagt ud i korets Dropbox, som du får adgang til, når du melder dig ind.


Koret er en selvstændig forening, som er godkendt af Roskilde Kommune. Foreningen administreres af bestyrelsen og korlederen i samarbejde. Du kan læse mere om foreningen i vores vedtægter.


Du kan altid kontakte vores formand/sekretær, hvis du ønsker flere oplysninger om koret.